ALPINA

INGREDIENTI:
Salsiccia, form. Taleggio, porcini, pomodoro, mozzarella
Einheimische Bratwurst, Taleggio Käse, Steinpilze, tomaten, Mozz.
Housewurst, tleggio cheese, porcini mushrooms, Tomatoes, mozz.

Allergeni: